- +

Om RYTOPP

RYTOPP - Ryfylke Tverrfaglige Opplæringskontor

 • Har kompetanse på lærlingespørsmål og fagopplæring
 • Servicekontor for lærlinger og medlemsbedrifter

RYTOPP er opplæringskontoret i Ryfylke og har medlemsbedrifter fra Sauda i nord til Forsand i sør. Alle Ryfylke-kommunene er medlem hos oss, i tillegg til en rekke private bedrifter. Ca 120 lærlinger har lærekontrakt med oss, og er fordelt over flere faggrupper.

HVA GJØR VI:

 • Inngår lærekontrakt
 • Innføringskurs for nye lærlinger
 • Kurs og oppfølging av instruktører og faglige ledere i bedrifter
 • Oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
 • Administrativt arbeid i forbindelse med lærlingen
 • All kontakt med Rogaland fylkeskommune
 • Tilrettelegging av restteori
 • Arrangerer kurs og faglig påfyll  
 • Melder opp til fag/ svenneprøve
 • Lærlingbesøk og møter
 • Konflikthåndtering
 • Nettverk for bedrift og lærling
 • Rekruttering
 • Samarbeid med videregående skoler i Ryfylke

RYTOPP er privat aksjeselskap, og del av BYGGOPP Rogaland.
 
Ta kontakt med oss viss du har spørsmål til lærlingordningen,for eksempel:      

 • Kan jeg bli lærebedrift?  
 • Hva skal til for å bli godkjent opplæringsbedrift?
 • Hvor mye får jeg i lærlingetilskudd?    
 • Hva gjør jeg for å få læreplass?
 • Hvordan kan jeg få fag/ svennebrev?

arets laerebedrift
BEST I ROGALAND: Har du vurdert læreplass i Ryfylke? Me har gode lærebedrifter i regionen vår! Her ser du KV Bygg Suldal som mottek prisen for Beste Lærebedrift i Rogaland.