- +

Oppstartskurs for lærling Publisert: 10.07.2018 10:18

Alle nye lærlingar skal møte på eit av oppstartskursa våre.

Som ny lærling blir du kalla inn til oppstartskurs med oss i Rytopp. Dette er obligatorisk og det er møteplikt denne dagen. Hugs å sei ifrå til instruktøren din/ basen/ sjefen om at du blir vekke frå arbeid.
21/8 i Sauda, 22/8 på Sand og 6/9 på Tau.

PROGRAM:

  • Signering av lærekontrakt
  • Utdrag frå opplæringslova
  • Innføring i læreplanar, retningslinjer for fag/ svenneprøve
  • Lønn, arbeidsforhold, fråvær og sjukdom
  • HMS
  • Bedriftslære
  • Gjennomgang av loggen/ læreplanen, dokumentasjon.

Ta med bærbar PC/ iPad/ lesebrett.

Ta med deg kopi av kompetansebevis (vitnemål/ årskursbevis frå både grunnkurs/ VG1 og VG2). Viss ikkje kan  startdatoen for læretiden bli forskjøven grunna manglande dokumentasjon.

Ta med nistepakke som til ein vanleg arbeidsdag.

Er du av svært viktige grunnar forhindra frå å møte, ta kontakt med Hans på telefon 957 65 453 eller Bente på telefon 472 31 735