- +

Kurs i varme arbeider Publisert: 17.02.2015 09:40

Sand i Suldal: 21.02.17

Kursa går på dagtid og varer ca 8 timer

Bakgrunn for kurset: Forsikringsbransjen i Norge set krav om at alle som utfører arbeid der det vert nytta open eld, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at han/ ho har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Påmelding: Bindande påmelding innan 06.03.15 (Kurs i Suldal) og 16.03.15 (Kurset på Strand vgs) til bkw@rytopp.no

Maks 25 deltakarar – og her gjeld «Førstemann-til mølla»

Pris:
1300,- for tilsette i Rytopp-bedrifter
1600,- for andre
Gratis for lærlingar i Rytopp-bedrifter
               
Me tek forbehold om at det vert nok deltakarar til å gjennomføre kurset.

Har du spørsmål kan du ringje Hans på tlf: 95765453