- +

Oppstartskurs for lærlingar 2019 Publisert: 08.04.2019 15:11

Det blir kurs for nye lærlingar 27.august på Tau og 28.august i Sauda

Kurset er obligatorisk og varer heile dagen.
Læringane får tilsendt brev med innkalling.