- +

Instruktørkurs 2019 Publisert: 27.05.2019 14:29

Det blir instruktørkurs i Sauda 12.juni og på Tau 13.juni, frå kl 9.00 - 15.00. Desse kursa er i hovudsak retta mot instruktør/ fagleg leiar i kommune, vidaregåande skule og privat barnehage.
Det blir og sett opp instruktørkurs 27/8 på Tau og 28/8 i Sauda. Desse er hovudsakleg retta mot private bedrifter

Tema på kurset:

  • Logg, læreplan og oppfølging
  • Forventninger fra lærling og bedrift
  • Kartlegging av lærlingens kompetanse
  • Refleksjon rundt egen praksis
  • Faglige og pedagogiske utfordringer
  • Ansvar og rollefordeling
  • Fagprøven

For meir informasjon og påmelding, ta kontakt: 
E-post: bkw@rytopp.no
Mobil: 47231735