- +

Informasjon frå RYTOPP Publisert: 29.10.2019 10:46

Med bakgrunn i råd fra myndighetene for å avgrense korona-smitten, har vi følgende melding:

Vi vil ha mest mulig normal drift i tiden fremover. Vi vil bruke en del hjemmekontor med normale åpningstider. Vi vil unngå besøk på kontoret, og be om at en henvender seg til oss via e-post og telefon: hs@rytopp.no / 957 65 453 og bkw@rytopp.no / 472 31 735. Vi ber om forståelse for de tiltak vi gjennomfører, som følge av den nasjonale dugnaden og regjeringens tiltak.

Til våre lærlinger:
* Følg myndighetenes krav og råd nøye.
* Dere er ansatt i en bedrift og skal forholde dere til de instrukser bedriften gir dere.
* Alle fag- og svenneprøver er utsatt. Dere vil få mer informasjon om dette etter hvert.
* For lærlinger og lærekandidater som blir permittert vil læretiden fortsette så snart arbeidsgiver åpner for det.
* Bruk ledig tid hjemme til å oppdatere deg på fagets teori, les fagbøker og bruk nettressurser som for eksempel ndla.no eller andre ressurser bedriften har tilgang til. Oppdater logg/ læreplan i OLKWEB og ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger tips og råd.

Vi håpar dere alle har det bra! Dersom du er usikker – ta kontakt med oss:-)

mvh Hans og Bente
hs@rytopp.no / 957 65 453 og bkw@rytopp.no / 472 31 735