- +

Kurs i varme arbeider Publisert: 20.12.2018 14:29

Tysdag 5.mars på TAU og onsdag 6. mars på SAND

Påmelding til bkw@rytopp.no innan 22.02.19

Kursa går på dagtid, frå kl 08.00 - 16.00

Bakgrunn for kurset: Forsikringsbransjen i Norge set krav om at alle som utfører arbeid der det vert nytta open eld, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at han/ ho har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Maks 25 deltakarar – og her gjeld «Førstemann-til mølla»

Pris som inkluderer kursmateriell og enkel lunsjrett:
1300,- for tilsette i Rytopp-bedrifter
1600,- for andre
500,- for lærlingar i Rytopp-bedrifter
               
Me tek forbehold om at det vert nok deltakarar til å gjennomføre kurset.

Har du spørsmål kan du ringje Bente på tlf 47231735 eller Hans på tlf 95765453