- +

Instruktørkurs Publisert: 10.07.2018 09:16

RYTOPP inviterer til gratis instruktørkurs i Sauda 28/8 og på Tau 30/8

 

Målgruppe:
•    Instruktør, den/de som har den praktiske opplæringen med lærlingen
•    Faglig leder, den som har overordnet opplæringsansvar i bedriften

Tema på kurset:

  • Vurdering og dokumentasjon, logg og læreplan – innføring i digitalt oppfølgingssystem
  • Instruktørrollen - veiledning og oppfølging
  • Hvordan skape et godt læringsmiljø?
  • Faglige og pedagogiske utfordringer
  • Utvikle deltagernes evne til bevisst og systematisk arbeide med å tilrettelegge, veilede og vurdere lærlingen ihht. lærlingens forutsetninger.
  • Seksjon for fagopplæring sin rolle
  • Opplæringskontoret sin rolle
  • Rammer og krav som regulerer opplæringen i bedrift
  • Retningslinjer for den praktiske delen av fag-/svenneprøven


Målsetting:
Dyktigere instruktører som gir lærlingen bedre opplæring, rettledning og vurdering   

Sauda VGS, 28.08.18
Strand VGS, 30.08.18
Tid: kl 09.00 – 13.00
Det blir servert lunsj ca kl 11.00

PÅMELDING: Til bkw@rytopp.no innen 20.08.18

Fint viss du tipsar eventuelle nye instruktører om kurset.