- +

Instruktørkurs 2019 private fag Publisert: 06.04.2018 07:44

Det blir kurs for instruktørar og faglege leiarar på Sand 21. august og på Tau 22.august.

Kurset varer frå kl 09.00 - 13.00
Ta kontakt viss me skal sende deg kursinvitasjon.
Mobil: 47231735
E-post: bkw@rytopp.no