- +

Læreplasser i Ryfylke og Stavanger 2019 Publisert: 28.01.2019 14:02

Læreplassar Ryfylke og Stavanger 2019                                                           

BEDRIFT:                                      Kommune:                    FAG:                    

Andersen & Harestad AS    Strand/Stavanger             Maler, murerfaget                         

BG Suldal AS                                Suldal                                       Anl.mask.fører, betongfaget                     

Byggm. Sondre Birkeland AS       Sauda                            Tømrer                

D-S Bygg AS                                       Sauda                                Tømrer                

Djuvik Maskinering AS                   Sauda                              CNC-maskinering                           

FA Bygg AS                                         Strand                                  Tømrer                

Fargeriet Kafe                                   Suldal                                  Kokkefaget                       

Forsand Betong AS                         Forsand                               Betongfaget                     

Forsand kommune                         Forsand                               Barn og ungdom                             

Forskaling AS                                    Sauda                                   Anleggsmaskinfører, betongfaget                          

Hansen Bjørn AS                              Forsand                               Betongfaget                     

Hjelmeland Bygg AS                       Hjelmeland                        Tømrer                

Hjelmeland kommune                  Hjelmeland                        Barn og ungdom, byggdrifter, helsefag, kontorfaget                      

ITPARKEN AS                                     Strand                                  IKT-servicefaget, dataelektronikerfaget               

Jadarhus Bygg AS                            Strand                                 Tømrer                

Jørpeland Lavpris AS                      Strand                                  Salgsfaget                          

KULP Terje Bjørndal                       Suldal                                   Kokkefaget                       

KV-Bygg Suldal AS                           Suldal                                   Tømrer                

Miljø Bygg AS                                    Finnøy (Fogn)                   Tømrer                

NML barnehag. avd. Fjordsyn    Strand                                  Barn og ungdom                             

Norsk Stein AS                                  Suldal                                   Kjemiprosess, Industrimek, anleggmask.mek, anl.mask.fører, fjell og bergverk,                            

Norsk stein, avd Tau                       Strand                                  Fjell og bergverk                            

Norgeshus, Ryfylke                        Strand                                  Tømrer                

ProClean AS                                       Stavanger                           Renholdsoperatør                         

R & K Service AS                              Stavanger                           Renholdsoperatør, kokk, kontorfaget                   

Ryfylke Bygg AS                                Sauda                                   Tømrer har tatt inn lærling fra høsten 

Ryfylke Trelast AS                            Strand                                  Tømrer                

Ryfylkemuseet Suldal                    ??          

RYSTEG AS                                         Sauda                                   Helsefag                             

Rødlandsmyrå Barnehage SA     Strand                                  Barn og ungdom, tatt inn lærling fra høsten

Sauda kommune                             Sauda                                   Anleggsgartner, barn og ungdom, byggdrifter, gjenvinngsfaget, helsefag,institusjonskokk           

Sauda vgs                                           Sauda                                   Barn og ungdom. (Inntak IKT-servicefag og byggdrifter blir vurdert senere)               

Saudefaldene                                   Sauda                                   Industrimekaniker                         

Selvik AS Brødrene                         Sauda                                  Betongfaget                     

Skartveit Handel                              Finnøy                                 Salgsfaget                          

Statkraft Energi AS                          Suldal                                   Industrimekaniker                         

Stavanger Steel AS                          Strand                                 Støperifaget, kjemi og prosessfaget, CNC-maskineringsfaget                     

Strand Forskaling AS                       Strand                                 Betong (vurderer å ta inn)                          

Strand Kommune                            Strand                                 Barn og ungdom, Helsefag                         

Strand vgs                                          Strand                                 Akvakultur,Kontor, IKT servicefag                           

Suldal Billag Service AS                  Suldal                                   Bilfaget, lette eller tunge kjøretøy                          

Suldal Hyttebygg AS                       Suldal                                   Tømrer                

Suldal kommune                             Suldal                                   Barn og ungdom, helsefag, kontorfaget, institusjonskokk                            

Sørskår mekaniske verksted       Strand                                 Sveisefaget                       

V-K Bygg AS                                       Sauda   ??                          

Weldone AS                                       Sauda                                  Platearbeiderfaget