- +

Varmt arbeid Sauda

Målgruppe: Alle som utfører varme arbeider

Stad: Sauda vidaregåande skule, Sauda

Tid: måndag 20.02.2017 klokka 08.00 - 16.00

Pris: 1300,- for tilsette i RYTOPP-bedrifter
        1600,- for andre        Gratis for lærlingar i medlemsbedriftene våre

Kurshaldar: Steinar Høyvik, Byggopp

Påmelding: Bindande påmelding innan 07.02.17 til hs@rytopp.no

Bakgrunn for kurs: Forsikringsbransjen i Norge set krav om at alle som utfører arbeid der det vert nytta open eld, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at han/ ho har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Kurset føregår på norsk og vert avslutta med skriftleg prøve.
Ta kontakt dersom du treng kursmateriell på andre språk enn norsk.

Kontakt: Hans Sæter tlf. 95765453/52790672  epost: hs@rytopp.no