- +

Avtaler/ skjema

Avtale om læreplass

Kopi av denne avtalen sendes RYTOPP så snart som mulig: Sandsvegen 134, 4230 Sand. Du kan ev senda kryptert til hs@rytopp.no. Hugs at feks personnummer ikkje skal sendast på e-post.

Intern plan for opplæring

Forklar kort hva lærlingen skal jobbe med de første 6 måneder av læretiden. Arbeidsoppgavene skal være knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Kartlegging HMS bygg- og anlegg

Lønn lærling - Bygg og anlegg

Her er eksempel på prosentskala innen bygg og anlegg. Vi gjør oppmerksom på at det er forskjellige skalaer som blir brukt, avhengig av hvilken overenskomst/ avtaleområde bedriften er knyttet til. Det er også bedrifter som ikke er knyttet til overenskomst/avtaleområde, i de tilfellene vil det være avtaler i bedrift som bestemmer hvilken prosentskala som skal nyttes..

Praksiskandidater

Praksisattest

Eksempel CV

Søknadsmal

Søknad om medlemskap i Rytopp/Byggopp

Vedtekter RYTOPP - BYGGOPP

Tømrerfaget - skjema forslag til svenneprøve

BROSJYRE: Med lærling i bedrift, ansvar og -rollefordeling

BROSJYRE: Huskeliste, faglige ledere og instruktører

BROSJYRE: Brukerveiledning OLKWEB